Binnen het aandachtsgebied reproductie vormt zwangerschap de hoofdmoot van het onderzoek binnen de afdeling FarmacoEpidemiologie en FarmacoEconomie (FE2 ). Daarnaast is er aandacht voor het gebruik van anticonceptie en hormoon suppletie therapie. Binnen de afdeling is een methode ontwikkeld en gevalideerd om in de IADB pasgeboren kinderen aan ouders te koppelen. Daardoor beschikken we nu over de IADB-zwangerschap database met geneesmiddelen gegevens van zwangeren en vaders. Het proefschrift van Eric Schirm "Drug exposure from conception till childhood" laat zien wat mogelijk is. Met de IADB-zwangerschap database willen we eveneens nagaan of het gebruik van deze medicatie door de moeder tijdens zwangerschap consequenties heeft voor het geneesmiddelengebruik van de jonge kinderen later.
Samen met de registratie voor aangeboren afwijkingen ( EUROCAT ) werken we aan het opzetten van een case-control risk-assessment databank. Daarin worden gegevens van moeders van kinderen met en zonder aangeboren afwijkingen verzameld, waaronder geneesmiddelengebruik. Hierdoor hebben we de mogelijkheid case-controle studies uit te voeren om een relatie tussen geneesmiddel en aangeboren afwijking te onderzoeken.

Voorbeeld:

Mulder B, Pouwels KB, Schuiling-Veninga CC, Bos HJ, de Vries TW, Jick SS, Hak E.
Antibiotic use during pregnancy and asthma in preschool children: the influence of confounding.
Clin Exp Allergy. 2016 Sep;46(9):1214-1226