Onderzoek met gegevens uit IADB.nl kan in principe over een groot scala van onderwerpen gaan. We hebben echter binnen het onderzoek een aantal hoofdlijnen vastgelegd. Dat zijn: