IADB.nl produceert jaarlijks een centrale database met gedetailleerde informatie over gebruik van geneesmiddelen. Voor onderzoeksprojecten worden op basis van geaccordeerde onderzoeksprotocollen gegevens uit de centrale database geselecteerd in afzonderlijke project-databases.

Om een indruk te geven van het soort cijfers dat de database kan genereren, zijn onder prevalentietabellen eenjaars-prevalenties van groepen geneesmiddelen verzameld. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u concact opnemen met ons.

De prevalentietabellen geven antwoord op de vraag: hoeveel procent van de mensen in het verzorgingsgebied van IADB zijn in een jaar eens of vaker in een openbare apotheek geweest voor een bepaald type geneesmiddel.

In vergelijking met andere publiek toegankelijke cijfers ( gipdatabank ) van de blijkt dat IADB gegevens redelijk representatief zijn voor heel Nederland.

De cijfers die we presenteren zijn eenjaars-prevalenties. Deze cijfers zijn niet direct te vergelijkbaar met de continue Gezondheidsenquête van CBS, waarin aan mensen gevraagd wordt of ze in de afgelopen 14 dagen een bepaald geneesmiddel gebruikt hebben.