IADB wordt binnen de farmacoeconomie gebruikt voor meerdere doelen. Zo worden bijvoorbeeld economische analyses gekoppeld aan onderzoeken op het gebied van geneesmiddelen gebruik. Een voorbeeld hiervan is de economische analyse op het gebied van Helicobacter pylori eradicatie en het gebruik van zuurremmers.
Daarnaast wordt de IADB gebruikt voor onderzoek omtrent de afloop van patenten. Zo heeft een onderzoek naar het aflopen van de patenten aangetoond dat er op grote schaal generieke substitutie plaatsvindt en weinig wordt uitgeweken naar middelen in dezelfde therapeutische groep die nog wel onder patent vallen.

Op het gebied van farmacoeconomie wordt samengewerkt met Base Case , een bedrijf gevestigd in Berlijn (voorheen Groningen) dat web-based software ontwikkeld ter ondersteuning van beslissingen in de gezondheidszorg. Voor publicatie van onderzoek wordt gebruik gemaakt van Base Case software die de gebruiker in staat stelt om on-line economische modellen aan te passen en verschillende scenarios te evalueren.

In de toekomst willen we de gegevens uit IADB verder exploreren en exploiteren voor farmacoeconomisch onderzoek. Daarbij wordt o.a. gedacht aan aansluiting bij de lijn "Infectieziekten" binnen de farmacoeconomie op onze afdeling door het koppelen van kosten aan bijvoorbeeld antibioticagebruik.

Voor de kosten van geneesmiddelen is een speciale prijzen database gemaakt. Hierin is voor iedere receptregel uit IADB een aantal prijs gerelateerde variabelen opgenomen, zoals inkoopprijs, vergoedingsprijs, clawback en declaratieprijs. Deze gegevens zijn beschikbaar vanaf 1999.

Voorbeeld:

de Vries FM, Denig P, Visser ST, Hak E, Postma MJ.
Cost-effectiveness of statins for primary prevention in patients newly diagnosed with type 2 diabetes in the Netherlands.
Value Health
2014;17:223-30