Een Raad van Advies beoordeelt het gebruik van de IADB.nl en kan daarvoor nadere richtlijnen opstellen.


De Raad wordt indien nodig geraadpleegd voordat derden (anderen dan deelnemende apothekers of FarmacoTherapie, -Epidemiologie & -Economie (FTEE) gebruik kunnen maken van IADB.nl gegevens, bijvoorbeeld als een belangenconflict kan optreden zoals met de farmaceutische industrie. Een ander voorbeeld hiervan is het linken van de IADB met andere databases.


In de Raad van Advies zitten externe deskundigen, vertegenwoordigers van de deelnemers aan IADB.nl en vertegenwoordigers van FTEE.

Het secretariaat van de Raad wordt gevoerd door FTEE.

 

De samenstelling van de Raad van Advies is momenteel als volgt:

Voorzitter: Prof Dr Eric van Roon (ziekenhuisapotheker)

Externe deskundige: Prof. dr. M.Y. (Marjolein) Berger (hoogleraar huisartsgeneeskunde)

Vertegenwoordiger van Apothekers: Drs Hans Schuurman (apotheker)

Vertegenwoordiger namens IADB.nl (geen RvT lid): Prof Dr Eelko Hak