De bij de IADB betrokken apotheken leveren periodiek medicatiegegevens aan.
Dit gaat grotendeels automatisch, waarbij het nog wel afhankelijk is van het gebruikte specifieke apotheeksysteem.
Communicatie gaat niet via het internet, maar via het E-Zorg netwerk; een privé en goed beveiligd netwerk waar apotheken en andere zorgverleners op aangesloten zijn.

Vanzelfsprekend komen in de onderzoeksdatabase uitsluitend anonieme gegevens voor.
Het is onmogelijk apotheken, artsen en patiënten te relateren aan bestaande apotheken, artsen  en individuen.

We houden ons hierbij aan de wet- en regelgeving, zoals vastgelegd is in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
Er zijn goede afspraken gemaakt met de apothekers, welke zijn vastgelegd in een overeenkomst.
Hoe wij met gegevens om gaan, is beschreven in onze Standard Operating Procedure (SOP).