Kennis over de effectiviteit en veiligheid van geneesmiddelen bij kinderen is beperkt op het moment dat een geneesmiddel op de markt komt. Toch worden geneesmiddelen voorgeschreven aan kinderen.

Binnen de onderzoekslijn `kinderen' staat het monitoren van psychotrope medicatie centraal. Voorbeelden zijn het toenemend gebruik van stimulantia onder kinderen en het gecombineerd gebruik van verschillende psychotrope middelen. IADB.nl biedt eveneens de mogelijkheid om het geneesmiddelengebruik van een kind over een langere periode te volgen: `heeft het gebruik van stimulantia op jonge leeftijd consequenties voor het gebruik van antipsychotica later?'. Ook de relatie met intrauteriene blootstelling wordt onderzocht (zie lijn reproductie)
Binnen deze lijn wordt gewerkt aan een link met TRIALS, waarmee we mogelijkheden krijgen om de effectiviteit en veiligheid van psychotrope medicatie te evalueren in een observationele setting.

Voorbeeld:

van der Schans J, Çiçek R, Vardar S, Bos JH, de Vries TW, Hoekstra PJ, Hak E.
Methylphenidate use and school performance among primary school children: a descriptive study.
BMC Psychiatry
. 2017;17(1):116