Deze website geeft meer informatie over IADB.nl, een samenwerkingsverband van de basiseenheid PharmacoTherapy, -Epidemiology & -Economics (PTEE) van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) met een aantal apotheken in Nederland.

IADB is een database met informatie over afgeleverde geneesmiddelen in openbare apotheken in Nederland. De database omvat sinds 1999 een populatie van 700.000 mensen. Een gedeelte van de data gaat terug tot 1994. Alle data is geanonimiseerd.

 

 

In het menu is ook het Privacy Statement opgenomen