In 1998 is het project InterActie gestart vanuit de afdeling PharmacoTherapy, -Epidemiology & -Economics (PTEE) van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG), samen met een aantal openbare apotheken, onder leiding van emeritus hoogleraar Prof Dr. Lolkje de Jong.

Het doel is het creëren van een laboratorium voor farmaco-epidemiologisch, farmaco-economisch en farmaceutisch praktijkonderzoek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van geneesmiddelendata van deze apotheken.

Deze data kan worden gebruikt om:

   1. ideeën en signalen omtrent rationeel gebruik van geneesmiddelen te genereren,
   2. interventies te ontwikkelen voor de optimalisatie van geneesmiddelengebruik,
   3. de effectiviteit van geneesmiddelinterventies te evalueren.

De naam "InterActie" symboliseert de interactie tussen apothekers uit de dagelijkse praktijk en universitaire onderzoekers. We gebruiken de naam IADB.nl om de misvatting te voorkomen dat de database primair gebruikt zou worden voor de studie naar geneesmiddelen interacties.

De IADB is een longitudinale database waarin informatie over afgeleverde recept-geneesmiddelen, patient en voorschrijver is vastgelegd. Gegevens van patiënten en artsen worden anoniem bewaard. Over de geneesmiddelen is zeer gedetailleerde informatie beschikbaar, afkomstig uit de Z-Index die aan IADB gelinkt is.

De data wordt verzameld in 60 apotheken in Nederland. Het verzorgingsgebied van deze apotheken omvat ongeveer 600.000 personen. Vanaf 1999 zijn de medicatiehistories van al deze apotheken opgenomen in de database. Van sommige apotheken is data aanwezig vanaf 1994.

Bij IADB.nl is niet alleen de data, maar ook de expertise aanwezig voor epidemiologische, economische en statistische onderzoeksmethodes. Voor specifieke onderzoeksprojecten kan gekoppeld worden met andere databases, bijvoorbeeld databases van huisartsen.

Apothekers die onderzoek willen doen kunnen wetenschappelijke ondersteuning krijgen van IADB.nl. IADB.nl is betrokken bij de ontwikkeling en evaluatie van interventies in de gezondheidszorg.