Een Raad van Toezicht beoordeelt het gebruik van de IADB en kan daarvoor nadere richtlijnen opstellen. De Raad wordt geraadpleegd voordat derden (anderen dan deelnemende apothekers of PTEE) gebruik kunnen maken van IADB.nl gegevens. Een voorbeeld hiervan is het linken van de IADB met andere databases, zoals PREVEND. In de Raad van Toezicht zitten externe deskundigen, vertegenwoordigers van de deelnemers aan IADB en vertegenwoordigers van PTEE. Het secretariaat van de Raad wordt gevoerd door PTEE.
De samenstelling van de Raad van Toezicht is momenteel als volgt:

Externe deskundigen:

Vertegenwoordigers van Apothekers:

Vertegenwoordigers van PTEE: