Prof. Dr. B. Wilffert is sinds 2016 hoofd van de basiseenheid PharmacoTherapy, -Epidemiology & -Economics (PTEE)

Prof. Dr. M.J. Postma is onderzoeksleider farmacoeconomie.
Prof. Dr. E. Hak is onderzoeksleider klinische farmacoepidemiologie.
Dr. C.C.M. Schuiling-Veninga: docent FarmacoEpidemiologie

 

Er zijn drie personen actief betrokken bij de ontwikkeling van de IADB:
    H.J. Bos BSc: database manager IADB.nl
    ing B.J. Bijker: data analist en IT-deskundige
    J. Pavlovic; IT deskundige


Deze drie personen zijn tevens de enigen die toegang hebben tot de ruwe, oorspronkelijke data.